Email

info@quangtrimonument.com

Showing: 31 - 40 of 51 RESULTS
Announcement

Response Statement to Garden Grove Resident Robert Harrison and His Coterie of Vietnamese Groups Recruited to Oppose the Quang Tri Victory Monument in Westminster

June 21, 2021 (Westminster—CA)  The Quang Tri Foundation issues the following response to comments made by Garden Grove resident Robert Harrison during the “public comments period” of the Westminster city …

Announcement

Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 2

Nhóm 17 Hội Đoàn Chống Đối Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Là Ai?                                                                         Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Sau khi một số cựu quân nhân trong nhóm Liên …

Announcement

Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1

Các Thế Lực Chống Đối Đang Vận Động Hủy Bỏ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài                                                                         Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Mặc dầu được sự hỗ trợ của đồng …

Announcement

Press Release No.12

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630 DATE:             23 tháng 5 năm 2021 RE:                  Thông Báo số 12 về Dự Án Xây Tượng Đài Cổ Thành …