Email

info@quangtrimonument.com

Press Release – Thông Cáo

Unveiling Ceremony of Monument to Honor the Victory of South Vietnamese and American Military Personnel in the Second Battle of Quang Tri Province, Easter Offensive of 1972 – 11/11/2021

Press Release No. 34 – Viên Gạch Lấy Từ Cổ Thành Quảng Trị – 11/09/2021

Press Release No. 33 – Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị – 11/07/2021

Press Release No. 31

In the News – Truyền Thông

Nghe Lu Channel – Những Đóng Góp Vô Giá Cho Việc An Vị Tượng Đài Tại San Jose – 11/17/2021

Vietvungvinh Channel – VIDEO: Toàn bộ buổi Lễ Khánh Thành Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị tại San Jose – 11/15/2021

CBS News – San Jose Monument Dedicated to South Vietnamese Who Fought at Quang Tri – 11/13/2021

Nghe Lu Channel – Trước 1 Ngày Khánh Thành Tượng Đài Tại San Jose P.2 – 11/13/2021

Nghe Lu Channel – Trước 1 Ngày Khánh Thành Tượng Đài Tại San Jose P.1 – 11/13/2021

Nghe Lu Channel – Tâm Tình Các Thành Viên Của UBXD Tượng Đài Trước Lễ Khánh Thành – 11/12/2021

Nghe Lu Channel – Chương Trình Phát Thanh Ngày 8-11-2021-Tiếng Nói Của Ủy Ban XDTĐ – 11/08/2021

Nghe Lu Channel – Viên Gạch Cổ Thành Quảng Trị Từ Trong Nước Đã Đến San Jose – 11/08/2021

Nghe Lu Channel – Talk show mời tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị_Ngày 13 Tháng 11, 2021 – 11/07/2021

Nghe Lu Channel – Tâm Tình Những Thiện Nguyện Viên Khi An Vị Tượng Đài Tại San Jose – 11/05/2021

Truyền Hình Việt Nam Channel – “Sóng gió” đã đưa tượng đài về San Jose – 11/04/2021

Nghe Lu Channel – Tường Trình Việc An Vị Tượng Đài Tại San Jose – 11/03/2021

Khánh Thành Tượng Đài- LHCQN Bắc Cali Tổ Chức Hát Cho Người Nằm Xuống – 10/25/2021

VIETV DIRECTV HỘI THOẠI CỘNG ĐỒNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ – 10/21/2021

Hình Ảnh / Photos

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *