Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             30 tháng 6 năm 2021

RE:                  Vân Động TP Westminster và 3 Nghị Viên về dự án Tượng Đài Quảng Trị


Vận Động 3 Nghị Viên TP Westminster Hủy Bỏ Quyết Đình Hoãn

Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị

(Westminster, CA) – UBXDTD Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị xin kêu gọi đồng hương từ khắp mọi nơi vận động với Thành Phố Westminster và 3 nghị viên TP Westminster Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo để hủy bỏ quyết định đình hoãn vô hạn định dự án xây dựng Tượng Đài mà họ đã thông qua trong buổi họp khẩn cấp vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Quyết định này đi ngược lại ước muốn của rất đông đảo mọi thành phần trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại khắp nơi như đã được chứng minh trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

Chỉ cần một trong ba thành viên này đổi ý là dự án có thể tiến hành được chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ như nhóm 3 nghị viên này đã làm mới đây.

Quí vị có thể liên lạc trực tiếp đến Thành Phố Westminster cũng như 3 vị nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo ở những địa chỉ sau đây

Hội Đồng Thành Phố Westminster

(714) 548-3178ldoan@westminster-ca.gov

Có thể nói tiếng Việt

NV Kimberly Hồ – kho@westminter-ca.gov

NV Tài Đỗ – tdo@westminster-ca.gov

N Carlos Manzo – cmanzo@westminster-ca.gov

Mọi tin tức cập nhật hay chi tiết về trình bày, xin vào thăm trang nhà của UBXDTD ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com hay gọi điện thoại về (714) 576-4330

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *