Email

info@quangtrimonument.com

Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình

Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình sinh năm 1931, xuất thân từ khóa đầu tiên ở Trường Sĩ Quan Trừ Bị của QLVNCH. Ra trường, Ông tình nguyện theo binh chủng Bộ Binh, lần lượt trải qua các chức vụ Trưởng Phòng 2-Quân Đoàn 2, Tham mưu Phó Đệ Ngũ Quân khu (Tiền thân Vùng 4 Chiến Thuật), Tham mưu Trưởng Sư Đoàn 21 Bộ Binh, Tham mưu Trưởng Sư Đoàn 23 Bộ Binh, Tỉnh Trưởng Tỉnh Định Tường, Phụ tá Đặc Biệt Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu, Tùy Viên Quân Sự Sứ Quán VNCH tại Bonn, Tây Đức, Bí Thư cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia kiêm Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo cho đến ngày mất nước.

Định cư tại San Jose, California, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thường xuyên gần gũi, gắn bó sinh hoạt với các hôi đoàn, đoàn thể Người Việt Quốc Gia Tị nạn CS. Thiếu Tướng Bình là thành viên Ban Cố Vấn Tập Thể Chiến sĩ VNCH Hải Ngoại, cũng được sự quý mến từ các vị dân cử tại Thành Phố San Jose và Quận Hạt Santa Clara.


Cựu Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch – Cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù trong Trận Cổ Thành Quảng Trị (Quá Vãng)

Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch nguyên là một tướng lĩnh gốc Nhảy Dù, QLVNCH.  Thời gian tại ngũ ông đã bắt đầu từ chức vụ chỉ huy cấp Trung đội cho đến chỉ huy cấp Lữ đoàn trong Binh chủng Nhảy Dù.  Những năm sau cùng ông chuyển sang đơn vị Bộ Binh và chỉ huy Sư đoàn 5.

Đầu năm 1954, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia và tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy.  Ra trường, ông tình nguyện gia nhập vào đơn vị Nhảy Dù.  Ngày 26 tháng 10 năm 1961, ông được thăng cấp Đại úy, Đại đội trưởng Đại đội 1 trong Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù.  Giữa năm 1966, ông được thăng cấp Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù.  Tháng Giêng năm 1967, ông được cử đi du học khóa Tình báo cao cấp tại trường Tình báo Thái Bình Dương Okinawa, Nhật Bản.  Đầu năm 1970, ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm.   Đầu tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh.  Ngày lễ Quốc Khánh Đệ Nhị Cộng Hòa 1 tháng 11 năm 1972 ông được thăng cấp Chuẩn Tướng tại nhiệm.

Sau ngày 30 tháng 4, ông trình diện ban Quân Quản của nhà cầm quyền Cộng Sản, bị đưa đi tù đày từ Nam ra Bắc cho đến ngày năm 1988 mới được trả tự do.  Năm 1991, ông cùng gia đình xuất cảnh theo diện H.O. do Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh, sau đó định cư tại Orange County, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Colonel Paul Cook, (Retd.) County Supervisor, 1st District San Bernadino County, CA

Colonel Paul Cook (Retd.) was a four-term United States Congressman (2012-2020) serving as a member of the Foreign Affairs and Armed Services Committees in the US House of Representatives.  He represented California’s 8th Congressional District which includes parts of San Bernardino as well as Mono and Inyo counties.  He was recently elected to a four-year term as the 1st District Supervisor, San Bernadino County, California. 

An infantry officer who served with distinction in the US Marine Corps and a veteran of the Vietnam War, Col. Cook’s military career spanned twenty-six years. His actions in combat earned him several honors, including two Purple Hearts and the Bronze Star Medal with a “V” for valor. He retired from the Marine Corps in 1992 as a colonel.

Prior to his election to the US Congress, Col. Cook was a three-term California State Assemblyman and previously served on the Yucca Valley Town Council as a Councilman and Mayor.

Col. Cook received his Bachelor of Arts (BA) from Southern Connecticut University, a Master Degree in Public Administration (MPA) from Cal State San Bernadino, and a Master of Arts Degree (MA) from UC, Riverside.   He currently lives in Yucca Valley with his wife, Jeanne.


Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Hải Quân VNCH

Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại sanh tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Hải Quân (Đệ Nhứt Bắc Giải) tại Nha Trang. Tốt nghiệp trường U.S. Naval Postgraduate School (General Line) của Hải Quân Hoa Kỳ tại Monterey, California, khóa cao cấp Quản Trị Nhân Viên tại Pentagon, Washington DC, thực tập trên Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản.

Ông đã từng phục vụ trên các hộ tống hạm Glaive, Mousquet của Hải Quân Pháp, hộ tống hạm Chi Lăng của Hải Quân Việt Nam, hạm trưởng hộ tống hạm Tuỵ Động và hải đội trưởng Hải Đội Hộ Tống Hạm. Ông đã giữ chức vụ trưởng phòng truyền tin Hải Quân, sĩ quan tùy viên của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, trưởng phòng nhân viên và hành chánh Hải Quân.

Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã từng giữ nhiều chức vụ chỉ huy quan trọng trong Hải Quân VNCH, trong đó có chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Bổ Túc Hải Quân, chỉ huy trưởng Căn Cứ Hải Quân Nha Trang và Duyên Khu 2, chỉ huy trưởng Vùng 2 Duyên Hải, chỉ huy trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải và sau cùng giữ chức Tư Lịnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải.

Phó Đề Đốc Thoại được ân thưởng các huy chương Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, Hải Quân Huân Chương Đệ Nhứt Đẳng, Biệt Công Bội Tinh, Anh Dũng Bội Tinh, Nhành Dương Liểu (5 lần), Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng, Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Bạc, Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Đồng, Hải Dũng Bội Tinh với Mỏ Neo Vàng và Bronze Star with Combat V, HQ Hoa Kỳ (2 lần)

Phó Đề Đốc Thoại về hưu vào đầu năm 2006 và ông đã viết quyển hồi ký Can Trường Trong Chiến Bại, Hành Trình của Một Thủy Thủ, xuất bản vào tháng 3 và tái bản vào tháng 5 năm 2007.

Năm 1972 lúc Quảng Trị bị VC xâm lăng chiếm toàn tỉnh, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm từ chức tư lịnh Quân Đoàn 1 rồi Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng đang giữ chức tư lịnh Quân Đoàn 4 được Tổng Thống Thiệu chỉ định ra thay thế tướng Lãm.  Tướng Trưởng mở cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị. Sư đoàn 3 gần như tan rã sau cuộc rút quân từ Quảng Trị được tập họp lại tại Hoà Khánh phía Nam Đà Nẵng đễ tái trang bị và huấn luyện.

Cuộc hành quân tái chiếm Quảng trị dùng hai sư đoàn tổng trừ bị là Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến và một Lữ Đoàn thiết Giáp.  Ngoài ra, còn có Sư Đoàn 1 Bộ Binh, Không Quân và Hải Quân.  Ngoài các chiến đỉnh của Hải Đội Duyên Phòng, Bộ Tư Lịnh Vùng 1 Duyên Hải tăng phái tuần Dương hạm Trần Quang Khải (HQ 2) duới quyền chỉ huy của hạm trưởng Lê Thành Uyễn. Chiến hạm HQ 2 cùng thiết giáp hạm USS Iowa và USS New Jersey của Hoa kỳ yễm trợ hải pháo rất hiệu quã cho chiến trường Quảng Trị.


Lt. Colonel Ray Rhodes (Retd.)

Lt. Col. Ray Rhodes, a 24-year Army veteran, graduated from West Point in 1968 and was commissioned in the Infantry.  Following the Infantry Officer Basic, Ranger, and Airborne Courses, he initially served in Germany before being assigned to the US Military Assistance Command Vietnam (USMACV) in 1970.  Arriving in Saigon in January 1971, Rhodes served as Deputy Senior Advisor to the 3rd Airborne Battalion.  He served in that capacity throughout Lam Son 719 until the unit returned to garrison.  He was then reassigned as Deputy Senior Advisor to the 6th Airborne Battalion and served with that unit while it was deployed in Tay Ninh Province.

Rhodes was reassigned in early 1972 as Deputy Senior Advisor to the 2nd Airborne Brigade and deployed to II Corps during the start of the Easter Offensive.  In late March, he was leading an aerial Medical Evacuation of wounded ARVN personnel in the highlands when his helicopter was shot down by the North Vietnamese Army and was severely wounded in the crash.

Awards and decorations received during his Vietnam service included:  The Bronze Star Medal w/2 V Devices; Purple Heart; Air Medal; Vietnam Service Medal; Republic of Vietnam Campaign Medal; Republic of Vietnam Gallantry Cross Unit Citation; Combat Infantry Badge; Vietnamese Cross of Gallantry w/Silver Star.

In 1980, Rhodes was assessed into the Foreign Area Officer (FAO) Program as a Southeast Asia specialist.  He attended the Naval Postgraduate School and attained his Master’s in International Affairs.  Rhodes then served as Director of Asian Studies at the US Army, post-graduate, FAO School at Ft. Bragg. Following this, he was assigned as the US Army Attaché to India.  After India, Rhodes served as the Deputy Defense Intelligence Officer for the Middle East, South Asia and Terrorism at the Defense Intelligence Agency in Washington, DC during the first Gulf War.

Rhodes is Past President of the Society of the Vietnamese Airborne, commonly called “The Red Hats”. This is a fraternal organization comprised of those who were formerly advisors to the Vietnamese Airborne Division or the 81st Airborne Ranger Group.   


Bác Sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương


Cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, Không Quân VNCH


Recommended Articles