Email

info@quangtrimonument.com

“In addition to building a physical monument, we hope to build a living archive of information about the Battle and its legacy. If you know any material, published articles, media material about the Battle, please forward them to us. We also look for the live witnesses or their descendants to share their experiences relating to the significance of the Battle.  
 
Bên cạnh mục đích xây dựng một tượng đài, chúng tôi cũng ước nguyện xây dựng một văn khố sống động về Trận Chiến và những ảnh hưởng sau đó. Nếu bạn biết được các tài liệu hay văn hóa phẩm đã được xuất bản, xin gởi cho chúng tôi để có thể chia sẽ với mọi người. Chúng tôi cũng muốn tìm kiếm những nhân chứng sống hay hậu duệ của những nhân chứng để chia sẻ những cảm nghiệm liên hệ đến tầm quan trọng của Trận Chiến Cổ Thành Quảng Trị.

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài rất trân trọng những đóng góp xây dựng, chia sẽ những cảm nghiệm riêng của các bạn về dự án này. Xin ghi lại lời chia sẽ của ban nơi này. We always treasure your constructive comments or personal sharing about this project. Please leave your comment here

3 Comments

  1. Cám ơn anh Thịnh rất nhiều. Mong anh tiếp tục chia sẽ những kinh nghiệm lính của anh để các thể hệ mới lớn hiểu thêm về những gì nhiều thế hệ trước đã trãi qua.

  2. Tôi xin đề nghị tất cả những dòng chữ trong Tượng Đài phải viết có dấu…tiếng Việt..
    Cũng xin đề nghị trong tương lai, xin gởi kèm một copy design của Tượng Đài rõ ràng hơn..
    Cám ơn…
    BMH ///
    Washington, D.C

Comments are closed.