Email

info@quangtrimonument.com

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

Nộp Đơn Đòi TP Westminster Bồi Thường

(Westminster, CA) – Hôm 16 tháng 12, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã đệ nạp Đơn Đòi TP Westminster phải bồi thường thiệt hại mà TP Westminster đã gây ra cho Ủy Ban bởi quyết định chấm dứt giấy phép xây dựng Tượng Đài tại Công Viên Tự Do được dự trù hoàn tất ngày 18 tháng 9 năm nay. Đây là bước đầu tiên cần thiết trước khi có thể nạp đơn kiện tại tòa án để đòi hỏi xét xử về quyết định chấm dứt dự án với quyết định “trì hoãn vô hạn định” từ ngày 25 tháng 6 của TP Westminster đã gây thiệt hại nặng nề về mặt tài chánh cho Ủy Ban.

Hội Đồng Thành Phố Westminster đã cấp cho Ủy Ban giấy phép xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị vào ngày 9 tháng 12. Dựa trên giấy phép đó, UB đã tiến hành vận động đồng hương hỗ trợ và gây quỹ, ký hợp đồng xây dựng tượng đài và mọi chuyện được tiến hành theo lịch trình đã được thông báo trước đến các viên chức có thẩm quyền tại TP Westminster. Đột nhiên, TP Westminster, theo quyết định của nhóm đa số nghị viên gồm có NV Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo, đã ngang nhiên ra quyết định chấm dứt giấy phép và ngăn chặn mọi tiến trình xây dựng TD. Mặc dầu UB đã sẵn sàng thương thảo để đáp ứng các yêu cầu của TP nhưng nhóm đa số của HDTP đã không đáp ứng các yêu cầu này. Theo luật định, vì những quyết định phi lý và vô trách nhiệm này, TP Westminster có trách nhiệm phải bồi thường cho Ủy Ban những phí tổn mà UB phải chi trả thêm để hoàn tất dự án do cái quyết định sai trái này gây ra.

Đơn kiện đòi TP Westminster phải bồi thường số tiền trên $100,000. Các chi phí này bao gồm các tổn phí mà UB phải chi ra vì lý do không được tiếp tục xây dựng tại Công Viên Tự Do và phải di dời và sửa đổi kế hoạch thiết kế và xây dựng tại địa điểm mới tại San Jose. UBXDTD vẫn còn đang tổng kết tài chánh và số tiền này có thể được điều chỉnh dựa trên các chi tiết cập nhật từ UBXDTD.

TP Westminster có 6 tháng để trả lời đơn đòi bồi thường này trước khi UBXDTD đệ nạp đơn kiện chính thức đến tòa án. Đơn đòi bồi thường hiện nay cũng như đơn kiện sau này sẽ được cứu xét dựa trên tiêu chuẩn là quyết định thâu hồi giấy phép có hợp lý hay tuân theo các tiến trình cứu xét theo luật định hay không? UB tin rằng sự cứu xét nghiêm minh của một quan tòa sẽ công bình hơn là phán xét đầy ác ý và hận thù của nhóm đa số nghị viên trong HDTP hiện nay. Đơn đòi bồi thường có giải thích rõ là quyết định thâu hồi giấy phép một cách phi lý này chỉ bắt đầu bằng sự trả thù và tự ái cá nhân của NV Kimberly Hồ và sau đó được hỗ trợ bởi hai NV khác là Tài Đỗ và Carlos Manzo mà không có lý do chính đáng nào khác. Đơn đòi bồi thường có nêu trách nhiệm cá nhân của ba nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo cộng với TP Westminster.

Trước đây, UB đã cân nhắc yếu tố nạp đơn kiện thẳng ra tòa để ngăn chặn quyết định của nhóm đa số trong HDTP. Tuy nhiên UB đã quyết định an vị TD trước khi tiến hành các tranh cãi về pháp lý mà có thể kéo dài rất lâu. Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã được an vị tốt đẹp tại Công Viên Lịch Sử San Jose trong buổi lễ trang nghiêm và cảm động vào ngày 13 tháng 11 vừa qua trước sự tham dự của hàng ngàn đồng hương từ hai miền Nam Bắc California cũng như sự theo dõi và ủng hộ của đồng hương tại khắp nơi trên thế giới qua các chương trình truyền hình trực tuyến tại buổi lễ cũng như sau đó. Mọi chi tiết về buổi lễ Khánh Thành TD có ghi lại trên trang nhà của UB ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *