Email

info@quangtrimonument.com

Các Đoàn Thể Hỗ Trợ

 1. Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương –Family of the Vietnamese Red Berets
 2. Gia Đình Mũ Đõ Bắc Cali
 3. Thủy Quân Lục Chiến Bắc Cali
 4. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Hoa Kỳ
 5. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam
 6. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California
 7. Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam/ BCH Trung Ương
 8. Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Bắc Cali
 9. Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức, Bắc Cali
 10. Hội Ái Hữu Cảnh Sát Bắc Cali
 11. Hội Địa Phương Quân Nghĩa Quân Bắc Cali
 12. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 13. Cộng Đồng Người Việt Nam Cali
 14. Cộng Đồng Việt Nam Cali
 15. Khóa 5 Vì Dân và Hậu Duệ
 16. Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn
 17. Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Miền Đông Hoa Kỳ
 18. Trung Tâm Văn Hóa Văn Lang
 19. Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế, Bắc Cali
 20. Hội Ái Hữu Quảng Ngãi Bắc Cali
 21. Hội Cao Niên Á Mỹ Bắc Cali
 22. Ban Trị Sự PGHH Trung Ương
 23. Ban Trị Sự PGHH Bắc Cali
 24. Ban Trị Sư PGHH Nam Cali
 25. Vietnamese Americans for Freedom
 26. Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng San Jose
 27. Hậu Duệ VNCH Sacramento

Thành Viên Hỗ Trợ

Ông Lê Văn Hải

Lê Văn Hải, là Chủ nhiệm hệ thống Báo Thằng Mõ, một trong những tờ báo lâu đời nhất (gần 40 năm) trong vùng. Cũng là một trong những khuôn mặt hoạt động cộng đồng, trên nhiều lãnh vực, quen thuộc, bền bỉ nhất của miền Bắc Cali, trên 40 năm qua. Trước 1975, anh là 1 người lính trong Quân chủng Không Quân’Là thuyền nhân tị nạn tại Hong Kong, định cư tại San Jose từ năm 1980 với những hoạt động:Cộng tác với Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, phát động 6 chiến dịch”Tình Thương dưới ánh mặt trời” quyên góp trên 1 triệu đôla, yểm trợ những con tàu “Tình Thương” ra khơi, cứu vớt trên 3,000 thuyền nhân đến bến bờ tự do(1981-1990). Chủ Tịch Ủy Ban” Bảo Vệ Quyền Tị Nạn”. Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội “Tôi Không Quên Anh Người Thương Phế Binh VNCH” tại San Jose( trước các chương trình “Cám Ơn Anh”) quyên góp trên 1 trăm 20 ngàn đô la chia đều cho các hội đoàn đang giữ hồ sơ TPB. Ngoài ra, trên báo Thằng Mõ chủ trương mỗi tuần 1 hồ sơ TPB bền bỉ đã qua 17 năm.. Lê Văn Hải là Trưởng Nhóm Mõ Nhân Ái, ( thời gian đầu cộng tác với “Thực Đơn Nhân Ái”) gần 10 năm nay hoạt động độc lập cung cấp bữa ăn và vật dụng cần thiết cho những người không nhà (Homeless) mỗi tuần. Đến nay đã được 27 năm.

Những chức vụ với các Hôi Đoàn đang cộng tác: Phó Tổng Thư Ký Đặc Trách Truyền Tho6ngLie6n Hội Cựu QN Bắc Cali- Tổng Thư Ký CLB Truyền Thông Báo Chí Bắc Cali-Trưởng Nhóm Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn- Phó Chủ Tịch Thi Văn Lạc Việt. Anh cũng là một Trưởng Trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bách Việt . Email: khongquanlevanhai@gmail.com

Recommended Articles