Email

info@quangtrimonument.com

Truyền Thông / In the News

Bao Cali Today – MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VÀ TIỄN ĐƯA TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH THẬT LONG TRỌNG VÀ CẢM ĐỘNG. – 09/21/2021

Nghe Lu Channel – Gioi Thieu Thanh Vien UB Va Hinh Anh Tuong Dai Da Hoan Thanh P 2 – 09/20/2021

Nghe Lu Channel – Khai Mạc Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành P.1Ngày 18-9-2021 – 09/19/2021

Nghe Lu Channel – Bắc Cali Tiếp Nhận Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Về San Jose – 09/19/2021

Nghe Lu Channel – Vài Ý Kiến Trong Lễ Giới Thiệu Và Bàn Giao Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành – 09/19/2021

TD Media Channel – Ngô Kỷ – Trương Quốc Huy trong ngày Giới thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị – 09/19/2021

VNA-TV – Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm CTQT 2021 – 09/18/2021

Tran Nhat Phong Channel – Lễ giới thiệu Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị 18/9/2021 – 09/18/2021

N10Tv – Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm Thành Cổ Quảng Trị Little Sai Gon -California – 09/18/2021

Viem Mai Vlog Channel – Lễ giới thiệu tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị trước giờ khai mạc – 09/18/2021

NamQuan Trust Media – 18|9 Livestream Lễ Ra Mắt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị – 09/18/2021

PhoBolsa Tv – LIVE- Lễ giới thiệu Tượng đài Tái chiếm Cổ thành Quảng Trị – 09/18/2021

Quang Tri Victory Foundation – Lễ Giới Thiệu Tượng Đài Tái Chiếm CTQT 2021 – 09/18/2021

VNA TV – 170921 | TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ | VNATV – 09/17/2021

Hình Ảnh / Photos

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *