Email

info@quangtrimonument.com

1/ By Check or Money Order 

Chi Phiếu Xin đề Payable to Cổ Thành Quảng Trị

và gởi về địa chỉ 9141 Bolsa Ave, Suite 303, Westminster, California 92683

2/ By Debit Card or Credit Card

Xin bấm vào nút Donate để chuyển tới Paypal và điền thông tin số thẻ.

3/ By Zelle Bank Transfer

Xin quý vị để email người nhận là: info@quangtrimonument.com