Email

info@quangtrimonument.com

Trong bao nhiêu đánh phá đối với dự án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, chủ yếu là từ nhóm Tàn Quân Hoàng Kiều, với bao nhiêu luận điệu nhai đi nhai lại từ cuộc bầu cử bãi nhiệm năm xưa như Ngô Thanh Vân, Thị Trưởng Đổi Màu, Alan Ford, Điệp Viên CS xâm nhập Hội Đồng Thành Phố, v..v.. tôi nhận được lá thư kèm theo đây và một tấm chi phiếu $2,000 từ một cựu Đại Úy TQLC Đỗ Phú Ngọc gởi từ Michigan. Người sĩ quan Mũ Xanh này đã trãi qua bao nhiêu trận chiến ác liệt mà tên gọi vẫn chưa quên với người dân thị thành, rồi ngồi tù 6 năm cộng với 14 năm ở bên ngoài là 20 năm trước khi được tìm thấy tự do tại Hoa Kỳ. Đây là những tấm lòng chân tình nhất từ hơn 250 vị ân nhân thuộc đủ mọi thành phần người Việt Quốc Gia trên toàn Hoa Kỳ và thế giới với những dòng tên ngắn ngủi có liệt kê trên trang nhà ở địa chỉ www. cothanhquangtri.com

Xin chia sẻ một tâm sự

1 Comment

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *