Email

info@quangtrimonument.com

Nhóm 17 Hội Đoàn Chống Đối Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Là Ai?

                                                                        Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Sau khi một số cựu quân nhân trong nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) bị phát giác trong âm mưu vận động hủy bỏ giấy phép xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, họ đã phổ biến một thông cáo kết hợp và liệt kê 17 tổ chức lên tiếng chống đối dự án CTQT.  Tuy nhiên, chúng tôi được báo là có nhiều hội đòan đã không hoạt động trong nhiều năm qua và cũng không được thông báo về các thông cáo này. Nhóm này còn bỏ tiền ra đăng báo nguyên trang trên một số báo in tại khu Little Saigon với mục tiêu rõ ràng là phá hoại dự án xây dựng tượng đài, một mục tiêu lớn hơn cả việc thông báo về tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6 của họ.

Nhiều cựu quân nhân đã liên lạc với chúng tôi để báo lại là phần lớn các nhóm này không còn hoạt động hay có ảnh hưởng như họ tưởng.  Chỉ qua một cuộc điều tra sơ khởi vào lý lịch hoạt động của các tổ chức này tại các cơ quan có thẩm quyền đã cho thấy phần lớn các hội đoàn cựu quân nhân có tên trong nhóm này đã bị giải tán, treo giấy phép hay không có dấu hiệu là đang còn hoạt động. Trong số 17 nhóm được nhắc đến trong bản lên tiếng, 7 nhóm đã bị giải tán (dissolved) hay treo giấy phép (suspended) và 4 hội khác không hề có giấy phép hay đăng ký hoạt động. Nhiều chú bác cựu quân nhân đã cho biết rằng nhiều hội đoàn này chỉ là một mình một chợ (one man band) hay một mình ba chợ, như trường hợp ông Bùi Đẹp, một mình thụ lý luôn ba hội Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ hay Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Nam Cali.

Những sự việc này, nếu đúng, đã thể hiện rõ nhóm LHCCS cũng như các hội đoàn thành viên không hẳn là đại diện cho cách thành phần cựu quân nhân mà họ tự xưng là đại diện. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết một số các hội đoàn cụ thể.

Nhóm Cộng Đồng của ông Bùi Phát

Đứng đầu bảng là nhóm Cộng Đồng Quốc Gia Miền Nam Cali của ông Phát Bùi đã bị treo giấy phép (suspended) không biết từ lúc nào. Điều đáng nói ở đây là chính ông đã lớn tiếng vu khống và xuyên tạc UB Xây Dựng Tượng Đài về qui chế bất vụ lợi, trong khi chính nhóm của ông ta đã bị treo giấy phép từ lâu. Đây là đặc điểm nổi bật của nhân vật này là cứ lớn tiếng chỉ trích thiên hạ nhưng không hề biết ngượng miệng với chính bản thân mình. Trong các luận điệu đánh phá dự án CTQT, ông Phát Bùi luôn nói đến “làn ranh quốc cộng,” nhưng ông ta không biết hỗ thẹn về sự quan hệ mật thiết của ông ta đối với ông Tỷ Phú Hoàng Kiều trong nỗ lực đánh phá cộng đồng gần hai năm qua. Cũng trong bản lên tiếng từ nhóm cộng đồng Nam Cali., ông ta còn lên tiếng chỉ trích Nhà Sản Xuất Phim Alan Ford đã đi về Việt Nam đi thăm Hải Đảo Trường Sa trong khi chính ông Phát Bùi đã nhân danh chủ tịch cộng đồng Việt Nam để bon chen ngồi vào bàn tiệc với Đại Sứ CSVN tại Los Angeles vài năm trước để giúp họ tuyên truyền là CSVN có quan hệ và đối thoại tốt với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ

Kế đến là Hội Đồng Đế Nha Trang do ông Tần Nam là Chủ Tịch và hiện là Chủ Tịch của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã chưa bao giờ có hồ sơ đăng ký với tiểu bang. Nhiều cựu quân nhân đã cho biết là ông Tần Nam đã hết nhiệm kỳ là Chủ Tịch Hội Đồng Đế Nha Trang và do đó không thể là Chủ Tịch LHCCS được.

Hai năm trước đây, trong thời gian vận động bãi nhiệm, nhóm LHCCS đã phải hủy bỏ kế hoạch để ông Hoàng Kiều tài trợ cho toàn bộ cuộc diễn hành Tết tại Little Saigon. Kế hoạch này được tiến hành ngay cả sau khi ông Tỷ Phú Hoàng Kiều sỉ vã QLVNCH trước sự chứng kiến hay tiếp tay của rất nhiều nhân sự nồng cốt của nhóm LHCCS.  Khu thủ đô tinh thần của cộng đồng tỵ nạn cộng sản suýt nữa phải chứng kiến bi kịch ông Tỷ Phú Hoàng Kiều cỡi voi vào thành phố Westminster với đoàn lính đi hai bên hoặc sau đuôi voi.

Nhóm cựu quân nhân lãnh đạo trong quan hệ với Tỷ Phú Hoàng Kiều đã trở thành nhóm người mặc đồ lính để phân biệt với các cựu chiến sĩ QLVNCH vì những hành động của họ không phản ảnh những thành phần cựu quân nhân QLVNCH thực sự chống đối hành động của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều và bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng tỵ nạn cộng sản từ mọi nơi.

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH

Một nhóm khác cũng lớn tiếng chống lại dự án XDTD là nhóm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Tây Nam Hoa Kỳ do ông Bùi Đẹp làm hội trưởng. Ông Bùi Đẹp cũng đứng ra thụ ủy luôn hai hội khác là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego và Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, hai tổ chức nghe tên hơi lớn, những chưa bao giờ có hồ sơ đăng ký với tiểu bang. Tưởng cũng nên nói thêm, ông Bùi Đẹp là một nhân vật cựu quân nhân trong nhóm mặc đồ lính luôn đứng bên cạnh ông Tỷ Phú Hoàng Kiều trong suốt thời gian vận động cuộc bầu cử bãi nhiệm tại TP Westminster vào năm ngoái, ví dụ như đứng cùng sân khấu khi ông Tỷ Phú Hoàng Kiều sĩ vã Quân Lực VNCH là có cả triệu tay súng và vẫn bị CSVN rượt chạy như vịt thì đừng nên chống cộng làm gì nữa, mặc đồ chỉnh tề để bá vai bá cổ với ông nhà giàu Hoàng Kiều khi đó chỉ mặc áo thun để tiếp đón mấy ông sĩ quan QLVNCH. Ông Bùi Đẹp cũng là một nhân vật không thể tách rời với Nghị Viên Phát Bùi trong các nỗ lực tiếp tay với ông Tỷ Phú Hoàng Kiều trong suốt cuộc bầu cử bãi nhiệm tại TP Westminster vào năm ngoái.

Nói chung lại, một số các hội cựu quân nhân trong nhóm LHCCS có quan hệ thân thiết với nhóm vận động bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt, Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Nguyễn Mạnh Chí, do ông Tỷ Phú Hoàng Kiều tài trợ và điều khiển. Bây giờ, họ luôn luôn than trách là tại sao không mời họ hay tham khảo với họ khi khởi sự dự án xây dựng tượng đài CTQT, nhưng họ không bao giờ dám nhìn nhận về quá khứ của họ.

Mặc dầu vẫn biết một vài thành phần cựu quân nhân tại Quận Cam là như vậy, UB XDTD vẫn bỏ qua tất cả để trịnh trọng mời họ vào Ban Cố Vấn để tiếp tay vận động hỗ trợ cho dự án như UB đã mời nhiều đoàn thể cựu quân nhân khác từ khắp nơi. Họ vẫn không đồng ý và vẫn không trả lời cho tới khi họ đưa ra bản lên tiếng mới đây, đó là 6 tháng sau khi họ được mời gọi. Họ vẫn còn than trách là tại sao không tham khảo với họ ngay từ đầu. Mội điều kinh ngạc hơn nữa là 6 tháng sau khi được mời, họ mới phát giác ra rằng dự án XDTD không phải là chuyện “con nít giỡn chơi,” theo ngôn ngữ họ dùng trong Bản Lên Tiếng.

Một Âm Mưu Đen Tối Của Nhóm Chống Đối Tượng Đài

Trên đây là thành phần chủ lực của nhóm LHCCS đang tích cực vận động đánh phá dự án xây dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị. Bên ngoài, họ luôn tuyên bố là không chống đối dự án TDCTQT, nhưng bên trong, họ đang nỗ lực và cấu kết với nhau dưới sự chỉ đạo của ông Bob Harrison trong một âm mưu chấm dứt dự án xây dựng tượng đài CTQT. Trong một email gởi riêng đến các thành viên chính của LHCCS vào ngày 10 tháng 6, 2021, ông Harrison đã tiết lộ rõ như một mệnh lệnh là mục tiêu của thỏa thuận của họ là “chấm dứt dự án tượng đài, chúng ta cần phải chận đứng, chấm hết. Chúng ta không thể nói chúng ta không chống đối dự án và chống đối dự án tại Công Viên Tự Do, chúng ta chỉ chống đối ủy ban mà thôi. Không mạnh đủ. Chúng ta sợ phiền lòng ai? [To stop the monument, we need to stop it, period. We can not say we are not against the monument and against it in Freedom Park, we are only against the committee building it. Not strong. Who are we afraid to offend?]

Văn thư này có ghi rõ người nhận là các nhân vật chủ chốt trong nhóm chống đối dự án CTQT như ông Tần Nam, Chủ Tịch LHCCS; ông Hoàng Tấn Kỳ, Chủ Tịch Hội Nhảy Dù; ông Ngọc Phạm, Hội Thủy Quân Lục Chiến và ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Quốc Gia Nam Cali.  Bức thư còn kể lại họ đã họp nhau tại Đền Thánh Trần Hưng Đạo để thảo luận và đi đến thỏa thuận trên đây. Đây là một âm mưu đen tối mà những thành phần Lê Chiêu Thống này đã thảo luận ngay trong Đền Thánh Trần Hưng Đạo, một nơi linh thiêng trong cộng đồng Việt Nam để thể hiện tinh thần chiến đấu chống lại giặc xâm lăng từ phương bắc.

Cho tới giờ này, nhóm cựu quân nhân này vẫn chưa hề lên tiếng để giải thích về sự việc này. Tất cả mọi thành phần trong cộng đồng đều có quyền lên tiếng chỉ trích, góp ý hay ủng hộ bất cứ điều gì, nhưng âm mưu thâu hồi giấy phép xây dựng tượng đài là một hành động không thể chấp nhận được, đặc biệt là âm mưu này đến từ các cựu quân nhân QLVNCH.

Trong buổi lễ Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua, nhóm LHCCS còn mời cả ông Bob Harrison lên phát biểu, một hành động họ chưa bao giờ làm từ trước đến nay. Rõ ràng là nhóm này vẫn muốn bình thường hóa vai trò của ông Bob Harrison trong cái nhìn của các thành viên của họ.

Chúng tôi mong các thành phần và hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH chân chính hãy lên tiếng thẳng thừng với các thành phần liên hệ để họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ đối với một dự án quan trọng cho danh dự và chính nghĩa của cộng đồng tỵ nạn CSVN

Thực chất sự chống đối

Các thành phần chống đối đã đưa ra rất nhiều lý do chẳng ra đâu vào đâu như đã được trình bày trong Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1. Tuy nhiên, chung qui lại cũng chỉ xoay quanh câu hỏi là tại sao không được tham khảo hay hội ý với các thành phần quân đội trước khi đưa dự án ra trước Hội Đồng Thành Phố để xin giấy phép. Ủy Ban đã giải thích rất nhiều lần và rất rõ ràng là UB đã tham khảo với rất nhiều thành phần cần thiết cho mục tiêu, ý nghĩa và sự thành công của dự án, kể cả các cựu quân nhân. Các thành viên của UB cũng phải tự nghiên cứu và tìm hiểu trong thời gian tham khảo này để kiểm chứng những gì mình tham khảo và thảo luận. Qua quá trình tham khảo với nhiều thành phần cựu quân nhân trong suốt quá trình soạn thảo để đi đến một mô hình mà có thể được chấp nhận bởi đại đa số mọi thành phần có quan tâm trong cộng đồng Việt Nam. Cho đến nay, sự chấp thuận và hỗ trợ này đối với dự án hầu như là ngoài sức tưởng tượng của UB.  Ngoại trừ nhiều cáo buộc rất là vô lý, chưa có một hội đoàn hay cá nhân nào đưa ra một điều gì chê trách chính đáng nào về mô hình và trình bày của dự án. Mức độ hỗ trợ về tài chánh và sự đóng góp của mọi thành phần từ khắp mọi nơi đã xác nhận mức độ hỗ trợ về mô hình và phương thức thực hiện dự án.

Sự chống đối hiện nay chỉ xoay quanh vấn đề là tại vì không hội ý hay tham khảo với tôi thì tôi không hỗ trợ, chỉ có vậy thôi. Nếu dự án này được tham khảo và hội ý với mọi thành phần cựu quân nhân trong cộng đồng trước HDTP thì tiến trình tham khảo đó sẽ không biết bao giờ mới kết thúc, đó là chưa nói đến vấn đề sẽ bị đánh phá như chúng ta đang thấy hiện nay. Các thành phần này sẽ dùng bất cứ lý do gì, cho dầu là xuyên tạc, bóp méo, vô lý như chúng ta đang thấy hiện nay từ các thành phần chống đối này.

Trong suốt tiến trình thảo luận hay tham khảo này, các thành phần phá hoại sẽ luôn tìm cơ hội để tham dự phá thối dự án. Đó là chưa nói đến nhóm tàn quân của Hoàng Kiều luôn chực chờ cơ hội để phá thối như chúng ta đang thấy hiện nay.

Một điểm rất rõ ràng là các thành phần chống đối cũng không hề đưa một đề nghị hay giải pháp nào giải quyết sự chống đối chính này, ngoại trừ những yêu sách không thể thực hiện được như chấm dứt ngay, xóa đi làm lại từ đầu hay giao lại cho họ làm. Đây là những đề nghị không thực hiện được về phương diện pháp lý cũng như trên thực tế và nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.

Đề Nghị Một Giải Pháp

Ủy Ban XDTD vẫn luôn mở rộng và mời gọi các hội đoàn cựu quân nhân tham gia vào UB XDTD hay Ban Cố Vấn để có thể tham gia vào tiến trình thực hiện dự án và thường xuyên góp ý để tượng đài có thể được thực hiện một cách tốt đẹp hơn, trong đó có sự đoàn kết và hài hòa từ mọi thành phần trong cộng đồng. Ủy Ban sẵn sàng đón nhận các thành phần đã và đang tham gia chống đối dự án tham dự vào các vai trò thích hợp, kể cả vào Ban Cố Vấn như UB vẫn mong muốn từ ban đầu.

Nếu quí vị muốn biết rõ về tiến trình xây dựng tượng đài hay góp ý vào công tác xây dựng tượng đài, xin vào trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

Recommended Articles