Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             30 tháng 7 năm 2021

RE:                 Lên án quyết định xây dựng tượng đài khác


Lên Án Quyết Định Thành Lập Ủy Ban và Xây Dựng “Tượng Đài Khác” của HDTP Westminster

(Westminster, CA) UBXDTD cực lực lên án quyết định của ba vị Nghị Viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo trong buổi họp của HDTP Westminster vào ngày 28 tháng 7 nhằm thành lập một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài mới để xây dựng một tượng đài Cổ Thành Quảng Trị khác trong khi chưa giải quyết xong việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị từ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã được chấp thuận hơn 7 tháng trước, vào ngày 9 tháng 12 năm ngoái. Quyết định này chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho ba vị nghị viên này và các thành phần chống đối tiếp tục với lập luận cho rằng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị theo ý họ vẫn đượcv tiếp tục trong khi ngăn cản mọi cơ hội dự án xây dựng tượng đài hiện nay đang tiến hành.

Quyết định mới của 3 thành viên đa số này cũng vi phạm các lỗi lầm các thành phần chống đối đã vô cớ cáo buộc UBXDTD trong suốt thời gian qua, đó là không tham khảo với cộng đồng, không hội ý với các hội đoàn cựu quân nhân hay tạo cơ hội cho tất cả các thành phần quan tâm trong cộng đồng đóng góp ý kiến.  Quyết định này cũng vi phạm nhiều nguyên tắc căn bản khác như chưa được nhân viên thành phố nghiên cứu mức độ khả thi, chưa có mô hình, nội dung hay mục đích cụ thể, chưa có địa điểm rõ ràng ngoại trừ không phải ở Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ như hiện nay, không có thành phần ủy ban rõ ràng và có uy tín với cộng đồng để tiến hành dự án cũng như không có kế hoạch gây quỹ cụ thể.

Một điều quan tâm nhất của UBXDTD hiện nay là dự án mới này sẽ được điều khiển và khống chế bởi hầu hết các thành phần nhân sự hay cựu quân nhân đã từng hỗ trợ, tiếp tay hay không dám đối mặt với ông Tỷ Phú Hoàng Kiều khi ông ta sĩ nhục QLVNCH hay chỉ đạo và tài trợ cuộc bầu cử bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt tại Westminster trong suốt hai năm trước đây.

Quyết định lập ủy ban xây tượng đài mới này được thông qua theo quyết định trì hoãn vô hạn định dự án xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị cộng với nhiều điều kiện khác có mục đích hay tác dụng gây khó khăn cho dự án xây dựng tượng đài CTQT ví dụ như lập ủy ban duyệt xét tất cả các tượng đài cho dầu dự án CTQT có được tiếp tục, chuyển giao quyền điều hành cho một số cựu quân nhân chống đối tượng đài và do nhóm 3 người trong HDTP chỉ định hay dời địa điểm ra khỏi Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ như đã được cho phép và đến một nơi khác chưa được xác định mặc dầu UBXDTD vẫn phải chi trả cho tất cả mọi chi phí của dự án. UBXDTD nhìn nhận đây là quyết định hoàn toàn vô lý, độc đoán và nhằm mục đích chấm dứt dự án do UBXDTD đề xướng và chiếm đoạt những công trình của UBXDTD đã đạt được một cách tốt đẹp hơn 7 tháng qua.

Theo sau quyết định mới này, UBXDTD đang tiếp tục cứu xét mọi phương án để bảo vệ và tiếp tục tiến trình xây cất dự án XDTD và vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH trong khả năng có thể được, kể cả nộp đơn kiện lên tòa án để phân định tính hợp pháp của các quyết định này.  Các tiến trình xây cất tượng đài tại công xưởng và ngoài địa điểm xây cất (off-site) vẫn tiếp tục để chuẩn bị nếu dự án sẽ được cho phép tiến hành trở lại để kịp ngày lễ khánh thành tượng đài được dự trù vào ngày 18 tháng 9 sắp tới.

UBXDTD CTQT xin hứa với đồng hương và quí vị ân nhân từ khắp mọi nơi là chúng tôi sẽ giữ lời hứa hoàn thành dự án xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị với mục đích vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH.

Các tin tức cập nhật về dự án xây dựng TDCTQT cũng như sanh sách các vi ân nhân và hỗ trợ được phổ biến cập nhật trên trang nhà ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com hay liên lạc về số điện thoại (714) 512-5630.

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *