Email

info@quangtrimonument.com

Mỗi Ngày Thêm Một “Sáng Kiến” Mới Về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Lập luận để “giật sập” Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị mới đây lại có thêm một biện minh vô lý mới. Đó là NV Kimberly Hồ lại giải thích trong buổi họp HDTP mới đây rằng giấy phép cho phép xây dựng TDTCCTQT ngày 9 tháng 12 năm ngoái chỉ bao gồm trách nhiệm “bảo trợ và gây quỹ” (fundraise and sponsor) cho dự án, còn việc lập ủy ban hay xây cất là do thành phố quyết định sau đó. Lời giải thích này được đưa ra để biện minh cho quyết định để thành phố đứng ra xây tượng đài, lập ủy ban mới để xây dựng một tượng đài khác và ở tại một địa điểm khác không phải là ở trong khu công viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Lý do này rõ ràng là hoàn toàn vô lý và trái ngược với những gì mọi người đều biết từ hơn 7 tháng qua, hay chỉ đọc văn bản tiếng Anh thì sẽ hiểu.

Thứ nhất, cụm từ “to be sponsored và funded by the non-profit organization Quang Tri Victory Foundation” là những từ ngữ nhằm mục đích giảm thiểu trách nhiệm của thành phố về tài chánh và mọi liên lụy khác. Tuy nhiên, NV Kimberly Hồ đã đơn phương chuyển dòng chữ đó sang mang thêm trách nhiệm và nhức đầu cho thành phố như là lập ủy ban, vẽ mô hình, soạn thảo nội dung và mục đích, thâu nhận ý kiến của cư dân, tìm sự hỗ trợ của mọi thành phần trong cộng đồng và tiến hành xây cất. Không lẽ nào bao nhiêu luật sư hay nhân viên cao cấp của thành phố không nhận ra ý nghĩa thực sự của dòng chữ này trong suốt hơn 7 tháng qua?

Thứ hai, nếu dòng chữ này có ý nghĩa như NV Kimberly Hồ đưa ra trong buổi họp HDTP, tại sao các luật sư của thành phổ không gởi một lá thư đơn giản để giải thích ý nghĩa thực sự trên văn bản và trên pháp lý để chấm dứt vai trò của UBXDTD trong việc xây dựng tượng đài và để mặc kệ UB này muốn làm gì thì làm? Tại sao các luật sư hay các nhân viên cao cấp lãnh lương cả trăm ngàn dollar từ thành phố nhưng không nhận ra được ý nghĩa của dòng chữ này? Tại sao họ lại để cho HDTP phải lao vào bao nhiêu buổi họp qua đêm và tới sáng để tranh cãi một chuyện mà họ có thể chấ dứt chỉ bằng một lá thư?

Thứ ba, nếu những vị nghị viên hay “ký giả” này bỏ thời giờ ra đọc bản tường trình của nhân viên thành phố (staff report) dài 14 trang vào hồi tháng 12 năm ngoái để đề nghị chấp thuận dự án xây dựng tượng đài thì họ không thể nào lầm lẫn được vai trò và trách nhiệm của mọi thành phần liên hệ trong dự án này. Không lẽ nào những người này không đọc bản báo cáo này trước khi họ đưa ra những lập luận này?

Thứ tư, tại sao không ai nhận ra ý nghĩa thực sự của dòng chữ này mà chỉ có một mình NV Kimberly Hồ phát giác ra ý nghĩa của dòng chữ đơn giản này? Có thể nào NV Kimberly Hồ là người xuất chúng nhất từ trước đến nay, hay là ít nhất hơn 7 tháng qua? Hay là chỉ là huyền thoại “ai cũng hiểu nhưng chỉ có một người không hiểu”.

Những “pháo bông” nổ phụ

Vấn đề không phải là một chuyện buồn cười trong HDTP Westminster nhưng đã được một số “ký giả” phổ biến trên các kênh truyền thông của mình như là một diễn tiến mới về vấn đề TDCTQT. Vấn đề ngạc nhiên hơn là chính NV Phát Bùi, một nghị viên từ TP Garden Grove, cũng ôm vào lập luận này như một trái pháo bông mới trong trận chiến CTQT. Khác với các ký giả hay ký thiệt kia, NV Phát Bùi phải biết rõ ý nghĩa của dòng chữ này trong các giấy phép mà HDTP Garden Grove cấp cho đủ mọi thành phần như cơm bữa trong công việc bình thường của HDTP. Trong hầu hết các giấy phép này, các cơ quan chính quyền hay thành phố luôn luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của họ trong mỗi dự án hay giấy phép.

Âm mưu hay lầm lẫn trong câu chuyện tấm hình Dựng Cờ Tái Chiếm CTQT?

Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện tấm hình dựng cờ Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị mà đã được trình bày rõ trong Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 5 – Chuyện Hai Tấm Hình Dựng Cờ Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 5 – Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị – Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 (quangtrimonument.com).

Câu chuyện nhìn sơ qua thì có thể chỉ là một sự lầm lẫn dây chuyền và trở thành một trong những lý do chính đưa đến quyết định “đình hoãn vô hạn định” dự án XDTD. Tuy nhiên, bài viết trên đây đã giải thích rõ đó là một âm mưu bịa đặt bắt đầu từ ông Thiếu Tá Lê Quang Liễn thay mặt cho nhóm Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến để bôi bác và chống đối dự án XDTD, rồi được nhóm tàn quân của Tỷ Phú Hoàng Kiều dùng làm pháo bông để tấn công TD, rồi sau đó nhóm cựu quân nhân tại Quận Cam như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam Cali hoặc Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ dùng làm lý do chính để chống đối TD và sau đó được NV Kimberly Hồ đưa ra làm lý do chính để đưa ra quyết định “đình hoãn vô hạn định” đối với dự án XDTD.

Nói đây là một âm mưu từ lúc đầu là vì đây là một hình ảnh mà những người lính TQLC không thể nào lầm lẫn được, cũng giống như những người Việt Quốc Gia không thể nào lầm lẫn ngày 30 tháng 4 xảy ra vào năm 1975 hay 1985. Khi ông Thiếu Tá Quách Ngọc Lâm, trong vai trò Hội Trưởng Hội TQLC tại Nam Cali ngồi nghe và vỗ tay ông Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Hội Nhảy Dù trong nhóm LHCCS bôi bác tấm hình này là hình ảnh ngụy tạo thì đã tạo nên sự tức giận từ các cựu chiến sĩ TQLC vì cho rằng đó là việc bôi bác đối với vong linh của hơn 3,600 chiến sĩ TQLC đã hy sinh để có được giây phút khải hoàn như được thể hiện trong tấm hình dựng cờ hiện là biểu hiện chính của UBXDTD.

Những ai đang chống đối Tượng Đài?

Hãy nhìn lại những thành phần nào đang ra sức chống lại dự án XDTD: chỉ toàn là nhóm tàn quân Tỷ Phú Hoàng Kiều, ví dụ như các nghị viên Tài Đỗ, Carlos Manzo, Phát Bùi và hai nhóm cựu quân nhân LHCCS Miền Nam California và Tập Thể CCS VNCH Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Duy chỉ có một nhân vật mới tham dự vào nhóm này, đó là NV Kimberly Hồ.

Những ai đang hỗ trợ dự án XDTD? Hãy vào trang nhà của UBXDTD ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com để đọc kỹ danh sách những người đóng góp tài chánh từ đủ mọi thành phần, các hội đoàn và nhân sĩ trong cộng đồng, kể cả đủ mọi thành phần cựu quân nhân và nhiều hình ảnh, video clips và bài viết nhằm hỗ trợ mục đích và ý nghĩa của TD Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Vấn đề tranh cãi về dự án XDTD sẽ tiếp tục. Dự án xây dựng TD TCCTQT sẽ tiếp tục và bất kể những chống đối vô lý này. Ngay cả khi sự thật được phơi bày, sự chống đối dự án sẽ tiếp tục. Cộng đồng Việt Nam tại Westminster đã từng trãi qua những cuộc chống đối vô lý như vậy từ nhóm ủng hộ Tỷ Phú Hoàng Kiều trong cuộc bầu cử bãi nhiệm hai năm trước đây. Bắt đầu bằng 28 lý do, rồi lên 32 lý do, tất cả đều vô lý, nhưng họ vẫn đưa đẩy cuộc vận động bầu cử bãi nhiệm, không phải để thay đổi những lý do họ đưa ra, nhưng để triệt tiêu và phá nát cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Lý tưởng và mục tiêu của nhóm Hoàng Kiều là như vậy.

Recommended Articles