Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             11 tháng 7 năm 2021

RE:                 Ủy Ban Ngăn Cản Tượng Đài


TP Westminster Đề Nghị Ủy Ban Duyệt Xét Tượng Đài

(Westminster, CA) Thêm vào quyết định muốn chấm dứt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, Nghị Viên Carlos Manzo đang đề nghị thành lập thêm một ủy ban để duyệt xét và chấp thuận mọi dự án xây dựng tượng đài tại Công Viên Chiến Sĩ Việt Mỹ hiện nay và trong tương lai, kể cả việc sửa đổi tất cả các tượng đài đã xây. Ủy Ban này được đề nghị gồm có 7 thành viên, trong đó 2 thành viên do HDTP bổ nhiệm vào lúc này và không do dân bầu lên. Đây là một ý tưởng rõ ràng nhằm ngăn chặn Cộng Đồng Việt Nam đề nghị bất cứ tượng đài nào vinh danh QLVNCH hiện nay hay trong tương lai tại khu công viên này, lấy quyết định ra khỏi ước muốn của cư dân trong đó cư dân gốc Việt có hơn đa số. Đề nghị ủy ban mới này chỉ có thể thực hiện được trong khoảng thời gian có các nghị viên gốc Việt đang sẵn sàng tiếp tay với nhóm nghị viên từng được hỗ trợ bởi ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Hai thành viên kia không phải là do dân bầu nên họ có thể bất kể đến quan điểm của cộng đồng Việt Nam như họ đang làm hiện nay trong mục đích chống lại tất cả mọi tượng đài có lợi và nói lên ước nguyện của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.

Đây là một đề nghị rất nguy hiểm, bất lợi cho cộng đồng Việt Nam và lợi dụng sự tranh cãi hiện nay liên quan đến Tượng Đài CTQT vì NV Carlos Manzo biết rằng đang có sự tiếp tay của các thành viên gốc Việt sẵn sàng phản bội cộng đồng và tiếp tay với đề nghị này như hai Nghị Viên Kimberly Hồ và Tài Đỗ.

Sự lên tiếng của đồng hương vào lúc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để bảo vệ danh dự và tiếng nói của cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam tại TP Wetsminster. Đồng hương từ khắp nơi nên trực tiếp liên lạc đến Thành Phố Westminster cũng như 3 vị nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo ở những địa chỉ sau đây và nói cho họ biết rõ là quí vị hỗ trợ dự án TDCTQT và không được đình trệ:

Hội Đồng Thành Phố Westminster

(714) 548-3178 – ldoan@westminster-ca.gov (Có thể nói tiếng Việt)

NV Kimberly Hồ – kho@westminster-ca.gov

NV Tài Đỗ – tdo@westminster-ca.gov

NV Carlos Manzo – cmanzo@westminster-ca.gov

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *