Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             12 tháng 7 năm 2021

RE:                 Báo Động Khẩn – HDTP đề nghị Ủy Ban Ngăn Cản Tượng Đài


Báo Động Khẩn – TP Westminster Đề Nghị Ủy Ban Duyệt Xét Tượng Đài Lợi Dụng Sự Chia Rẽ Hiện Nay

(Westminster, CA) Thêm vào quyết định muốn chấm dứt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã được bất ngờ thông qua hôm 25 tháng 6, Nghị Viên Carlos Manzo đang đề nghị thành lập thêm một ủy ban để duyệt xét và chấp thuận mọi dự án xây dựng tượng đài tại Công Viên Chiến Sĩ Việt Mỹ hiện nay và trong tương lai, kể cả việc sửa đổi tất cả các tượng đài đã xây. Đây là thêm một đề nghị để chắc chắn rằng dự án XDTD CTQT phải chấm dứt, cho dù trong trường hợp UB XDTD thắng kiện thành phố để được tiếp tục xây dựng tượng đài.

Ủy Ban này được đề nghị gồm có 5 thành viên do các Nghị Viên đương nhiệm bổ nhiệm và 2 thành viên không tùy thuộc vào các nghị viên do dân bầu lên. Đây là một đề nghị rõ ràng nhằm ngăn chặn Cộng Đồng Việt Nam đề nghị bất cứ tượng đài nào vinh danh QLVNCH hiện nay hay trong tương lai tại khu công viên này, lấy quyết định ra khỏi ước muốn của cư dân trong đó cư dân gốc Việt có hơn đa số. Với khuynh hướng chống lại cộng đồng như hiện nay, hai thành viên vĩnh viễn này sẽ là người có khuynh hướng chống lại cộng đồng cho dầu thành phần nghị viên nào được đắc cử vào HDTP hiện nay và trong tương lai.

Đây là một âm mưu thâm độc vì nhóm nghị viên đa số này biết rõ quan điểm của toàn thể cư dân, trong đó đa số là cư dân gốc Việt. Với cấu trúc 7 thành viên này, trong đó có 2 thành viên không bị ảnh hưởng bởi dân bầu, Ủy Ban mới này sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến xây dựng, sửa đổi và cả di dời bất cứ tượng đài nào đến nơi khác mà không bị ảnh hưởng bởi hay đếm xỉa gì đến ý muốn của cư dân gốc Việt.

Đề nghị ủy ban mới này chỉ có thể thực hiện được trong khoảng thời gian có các nghị viên gốc Việt đang sẵn sàng tiếp tay với nhóm nghị viên từng được hỗ trợ bởi ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Hai thành viên vĩnh viễn cho ủy ban mới này không phải là do dân bầu nên họ có thể bất kể đến quan điểm của cộng đồng Việt Nam như họ đang làm hiện nay trong mục đích chống lại tất cả mọi tượng đài có lợi và nói lên ước nguyện của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Một điều rất nguy hiểm là một số các hội đoàn quân nhân Việt Nam vì quá hăng say chống đối dự án XDTD CTQT vẫn đan tâm tiếp tay với đề nghị quái ác này.

Đây là một đề nghị rất nguy hiểm, bất lợi cho cộng đồng Việt Nam và lợi dụng sự tranh cãi hiện nay liên quan đến Tượng Đài CTQT vì NV Carlos Manzo biết rằng đang có sự tiếp tay của các thành viên gốc Việt sẵn sàng phản bội cộng đồng và tiếp tay với đề nghị này như hai Nghị Viên Kimberly Hồ và Tài Đỗ.

Sự lên tiếng của đồng hương vào lúc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để bảo vệ danh dự, quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam tại TP Wetsminster. Đồng hương từ khắp nơi nên trực tiếp liên lạc đến Thành Phố Westminster cũng như 3 vị nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo ở những địa chỉ sau đây và nói cho họ biết rõ là quí vị hỗ trợ dự án TDCTQT và không được đình trệ:

Hội Đồng Thành Phố Westminster

(714) 548-3178 – ldoan@westminster-ca.gov (Có thể nói tiếng Việt)

NV Kimberly Hồ – kho@westminster-ca.gov

NV Tài Đỗ – tdo@westminster-ca.gov

NV Carlos Manzo – cmanzo@westminster-ca.gov

Dự án Xây Dựng Tượng Đài vẫn tiếp tục tiến trình xây cất để chuẩn bị cho ngày khánh thành được dự trù vào ngày 18 tháng 9 sắp tới, hay sớm nhất ngay sau đó, để kỷ niệm lần thứ 49 Ngày Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Kèm theo đây là những tấm hình mới nhất theo báo cáo từ nhà thầu xây cất. UB XDTD tin rằng cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản tại Little Saigon và khắp nơi trên thế giới sẽ thành công trong việc tái chiếm lại lương tâm và chính nghĩa từ HDTP trong nay mai, cho dầu không có sự hỗ trợ của một số hội đoàn cựu quân nhân tại địa phương.

Tiếng Nói Cộng Đồng Số 1

Recommended Articles