Email

info@quangtrimonument.com

Chính Trị “Man Rợ” Tại TP Westminster

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Trong Bài Nói Thẳng Nói Thật Số 9 tôi có nói đến khuynh hướng Chính Trị “Bá Láp” của nhóm 3 thành viên đa số của TP Westminster. Trong bài NTNT này, tôi sẽ nói đến khuynh hướng Chính Trị “Man Rợ” của nhóm nghị viên này, mà đứng đầu là NV Kimberly Hồ.  Cả hai khuynh hướng này đều có mục tiêu gây xáo trộn trong cộng đồng tỵ nạn CSVN và hủy diệt sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam, một mục tiêu mà nhóm Hoàng Kiều đã cố thực hiện trong hơn hai năm qua với tổn phí hơn 2.5 triệu dollars, nhưng không thành công.

NV Kimberly Hồ đang đưa ra hai đề nghị mới trong nghị trình HDTP vào ngày thứ tư, 13 tháng 10, đó là (1) ngăn cấm cả thị trưởng và các thành viên không được tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thành phố mà phải qua vị Tổng Quản Trị Thành Phố (TQT) hay còn được gọi là City Manager, và (2) dời văn phòng Thị Trưởng ra khỏi tòa đô chính (City Hall).  Đề nghị ngăn cấm tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thành phố là một trong những yêu sách chính trong nhóm Hoàng Kiều vào hai năm trước đây và đã đưa đến cuộc bầu cử bãi nhiệm do Tỷ Phú Hoàng Kiều tài trợ và điều khiển sau đó. Còn đề nghị dời văn phòng Thị Trưởng là một ý tưởng hầu như chưa từng có trong hệ thống công quyền tại California hay Hoa Kỳ.

Ngăn cấm tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thành phố

Đề nghị này bề ngoài được nói là để giảm thiểu việc lạm dụng của các nghị viên và thị trưởng với các viên chức thành phố và giao toàn quyền trách nhiệm điều hành thành phố vào người TQT để không bị lạm dụng. Trên thực tế là để triệt tiêu sức mạnh và ảnh hưởng của cộng đồng vì nhiều lý do khác nhau.

 1. Làm mất đi quyền hạn cũng như khả năng can thiệp của các nghị viên đối với các viên chức có trách nhiệm trong thành phố để can thiệp cho các cư dân, đoàn thể hay cơ sở thương mại, ngay cả trong trường hợp cấp bách.
 2. Giao quyền can thiệp cho cư dân vào tay một viên chức mà không do dân bầu ra và không thể nào bị đuổi việc trừ khi có đa số nghị viên trong HDTP hỗ trợ.
 3. Vị TQT hiện nay, bà Christine Cordon, chỉ nắm chức vụ tạm thời sau nhiều năm TP chưa kiếm được vị TQT chính thức. Trong vai trò tạm thời, vị TQT hiện nay chỉ cần nghe theo lệnh của nhóm 3 thành viên đa số mà không đếm xỉa gì đến hai vị kia, đó là TTr Tạ Đức Trí hay PTT Charlie Nguyễn Mạnh Chí.
 4. Trên thực tế, cho dầu có liên lạc trực tiếp với các nghị viên, các viên chức thành phố vẫn phải hành động trong khuôn khổ quan hệ và luật lệ đối với nhân viên, chính sách của thành phố hay luật pháp hiện hành và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với vị TQT đương nhiệm. Viên chức nào hành động sai theo tiếp xúc riêng của các nghị viên vẫn có thể bị khiển trách hay truy phạt theo luật lệ hay nguyên tắc như thường.
 5. Việc tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thành phố cũng có tác dụng không tập trung quá nhiều quyền hạn vào một người mà không do dân bầu và được bảo vệ bởi nhóm đa số nghị viên như hoàn cảnh hiện nay. Trên thực tế ngày hôm nay, nhóm Hoàng Kiều với sự phản bội cộng đồng của NV Kimberly Hồ đang khống chế vị TQT Tạm Thời hiện nay và đang tìm cách cô lập các thành phần đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng tỵ nạn CSVN như hiện nay.
 6. Bất cứ thành viên HDTP nào có ý muốn lạm dụng hay qua mặt pháp luật thì các viên chức vẫn phải báo cáo với vị TQT và viên chức đó vẫn phải chịu trách nhiệm với vị TQT về trách nhiệm của mình. Các viên chức thành phố đều biết rằng không một thành viên HDTP nào có quyền đe dọa họ hay lạm dụng quyền hạn trừ khi việc đó được giải bày với vị TQT và thông qua bởi đa số thành viên trong HDTP đương nhiệm.

Hãy thử tưởng tượng một số trường hợp mà vẫn thường hay xảy ra trong thành phố

 1. Một hội đoàn đang tổ chức một buổi lễ và cần mở điện. Tại sao không gọi thẳng người giám đốc về dịch vụ cộng đồng để tìm giúp đỡ mà phải tìm cách liên lạc với vị TQT và ngồi chờ gọi lại?
 2. Một cư dân đang xin phép xây nhà đang đến City Hall để khiếu nại vì tiến trình thanh tra nhà quá chậm trễ. Một nghị viên đang có mặt cùng với người giám đốc về kế hoạch và xây cất, nhưng không được nói chuyện trực tiếp với viên chức đó để tìm hiểu sự việc, nhưng phải trình bày cho vị TQT để họ tìm cách giải quyết vấn đề sau đó. Tại sao phải đi vòng vòng như vậy?
 3. Một biến cố về anh ninh đang xảy ra trong thành phố nhưng các nghị viên không được liên lạc trực tiếp với vị Cảnh Sát Trưởng và phải liên lạc với vị TQT để chờ giải quyết sau.

Nói tóm lại, việc liên lạc trực tiếp với các viên chức thành phố là một nhu cầu cần thiết để các vị dân cử có thể trực tiếp can thiệp cho các cư dân, đoàn thể và cộng đồng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ngăn cản việc trực tiếp liên lạc này là một phương thức nhằm triệt tiêu quyền đại diện và can thiệp của các vị dân cử. Đó là một mục tiêu mà nhóm Hoàng Kiều đòi hỏi trong suốt hơn 2 năm qua để tiêu diệt ảnh hưởng chính trị và thực tế của cộng đồng Việt Nam trong khu vực Little Saigon.

Đề nghị đưa Văn Phòng Thị Trưởng ra ngoài City Hall (Tòa Thị Chính)

Đây là một đề nghị chưa từng có trong lịch sử hơn 60 năm của TP Westminster, và có thể là chưa hề có trong bất cứ thành phố nào tại California. Đề nghị này chỉ thể hiện bản tính nhỏ mọn, ích kỷ, và trả thù cá nhân của NV Kimberly Hồ chỉ trong thời điểm này, khi cô ta nắm quyền đa số cùng với các nghị viên thuộc nhóm Hoàng Kiều. 

Văn phòng Thị Trưởng cần phải tọa lạc trong Tòa Thị Chính vì nhiều lý do thực tế và cần thiết.

 1. Gần khoảng cách các ban ngành trong chính quyền thành phố để trực tiếp tham dự điều hành công việc của thành phố. Gặp gỡ các viên chức làm việc hằng ngày là một nhu cầu cần thiết trong hầu hết một công ty hay cơ sở công quyền tại mọi nơi. Khoảng cách gần gũi là cần thiết cho các nhu cầu trao đổi, thảo luận hay trao đổi ký kết các công văn giấy tờ.
 2. Thể diện của một Thị Trưởng Thành Phố, bất kể người đó là người Việt Nam hay không. Người Thị Trưởng tại TP Westminster là do dân bầu ra trực tiếp và là người thay mặt thành phố trong hầu hết mọi công việc, cho dầu chỉ là hình thức, nghi lễ hay thực chất. Chức vụ Thị Trưởng là một viên chức đại diện cho toàn thể cư dân trong thành phố và là bề mặt của toàn thành phố. Cho nên văn phòng là một biểu tượng của thành phố không thể dời đi một nơi ngoài City Hall được.
 3. Văn Phòng Thị Trưởng là nơi thường xuyên tiếp khách của thành phố hay cộng đồng và do đó cần phải ở City Hall chứ không thể ở nơi nào khác vì đó là thể diện của Thành Phố, bất kể vị thị trưởng đó là người Việt hay không.
 4. Đưa văn phòng Thị Trưởng ra khỏi City Hall chỉ để tạo điều kiện cho các viên chức thành phố có thể cấu kết với nhau hay với một vài thành viên của HDTP để thực hiện những hành động bất lợi cho cư dân hay cộng đồng mà khó có thể hay biết.

Đề nghị di dời Văn Phòng Thị Trưởng theo đề nghị của NV Kimberly Hồ không những chỉ thể hiện tính ích kỷ, nhỏ mọn và bất kể đến lợi ích của thành phố của cô ta, nhưng có thể là một âm mưu nhằm cấu kết với nhóm Hoàng Kiều để cô lập chính quyền thành phố và tiêu diệt ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam theo mục tiêu của nhóm Hoàng Kiều mà họ đã không thành công trong hơn 2 năm qua. Cho dầu nhóm đa số này có đủ phiếu để quyết định vấn đề này. Tuy nhiên quyết định đó chỉ để thỏa mãn tính ích kỷ, nhỏ nhen và trả thù vặt mà không đếm xỉa gì đến danh dự và thể diện của toàn thành phố và cư dân, trong đó có rất đông cư dân gốc Việt.

Cũng giống như tư tưởng “Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc” được giải thích rõ hơn trong bào viết NTNT Số 9, hành động mới này chỉ xác nhận thêm phương thức lạm quyền chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ nhỏ nhen và nhất thời, nhưng không nghĩ đến hậu quả xâu xa của toàn thành phố và cư dân, trong đó có rất nhiều cư dân gốc Việt.

Kết Luận

Nói tóm lại, hai đề nghị do NV Kimberly Hồ đưa ra hiện nay đã phản ảnh một khuynh hướng theo mục tiêu hủy diệt sức mạnh của cộng đồng tỵ nạn CSVN tại Westminster, khởi sự bằng quyết định giật sập và chông sống dự án Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, sau đó là các hành động bá láp như là rút lại bằng khen Ngô Thành Vân hay khiển trách (censure) TT Tạ Đức Trí hay PTT Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã nói lên sự thật là nhóm đa số dưới sự điều động của bà Kimberly Hồ đã giật sập tượng đài Cổ Thành Quảng Trị và bây giờ họ lại đưa ra những đề nghị rất là man rợ như là cấm tiếp xúc với các viên chức thành phố. Tất cả những đề nghị và hành động này đều nằm trong chiều hướng và mục tiêu của nhóm Hoàng Kiều và mục tiêu đó đang càng ngày càng hiện rõ ra hơn, đó là gây xáo trộn trong thành phố và cộng đồng và triệt tiêu sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam tại đây.

Những hành động và khuynh hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian sắp tới. Đó là lý do tại sao nhóm đa số này cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Bãi nhiệm họ là một giải pháp duy nhất và cần thiết trước khi những thiệt hại lâu dài và không thể sửa chữa được sẽ được tiếp tục.

Recommended Articles