Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT:    Lan Quoc Nguyen, (714) 891-1901

DATE:             1 tháng 2 năm 2021

RE:                  Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Hỗ Trợ Dự Án Xây Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị


Cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và Dân Biểu Liên Bang Paul Cook Hỗ Trợ Dự Án Xây Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

         (Westminster, CA) – Cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và là cựu Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, ông Paul Cook, đã nhận lời tham dự vào Ban Cố Vấn để hỗ trợ cho dự án xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Ông từng là sĩ quan hành quân trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam và đạt được nhiều huy chương cao quí, trong đó có hai Huy Chương Purple Hearts và Huy Chương Đồng với danh hiệu V cho Valor (Anh Dũng).  Ông Paul Cook từng tham dự trong chiến trường Việt Nam vào những năm 1967-1968 và đã hai lần bị thương tại Việt Nam.

         Cựu Đại Tá Paul Cook hiện là Giám Sát Viên Quận San Bernardino, miền Nam California. Ông đã từng là Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, đại diện Khu Vực Dân Biểu Số 8, trong 4 nhiệm kỳ (2012-2020) và từng là Dân Biểu Tiểu Bang California trong 3 nhiệm kỳ trước đó.

         Điểm đặc biệt của tượng đài mới này không những là để tưởng niệm các chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh trong trận chiến lịch sử này để bảo vệ và tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, mà còn để vinh danh tinh thần và khả năng chiến đấu anh dũng và kiên cường của nhiều đơn vị và binh chủng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 và trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Cùng với các biểu tượng khác về chiến tranh Việt Nam, Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị tại Westminster sẽ đánh dấu thêm một trang sử hào hùng và một tấm gương sáng đáng hãnh diện cho thế hệ mai sau, đặc biệt là bài học sống động cho nhiều thế hệ cư dân, học sinh và tuổi trẻ từ khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ.

         Trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị là một trận chiến quân sự qui mô quan trọng lần đầu tiên hoàn toàn do lưc lượng QLVNCH chủ động và thực hiện để đối đầu với một lực lượng Bắc Việt với số quân áp đảo. Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam đã cùng với nhiều binh chủng và lực lượng trong QLVNCH tham chiến để đối đầu với hơn 6 sư đoàn thiện chiến của Bắc Việt được tung vào chiến trường với ý định dứt điểm mục đích thôn tính miền Nam vào năm 1972 lợi dụng lúc Hoa Kỳ vừa rút lực lượng lục quân ra khỏi Việt Nam.

         Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài xin kêu gọi toàn thể đồng hương, thương gia, nghiệp chủ, đặc biệt là các đoàn thể cựu quân nhân trong cộng đồng tích cự tham gia đóng góp vào dự án này. Mô hình và các chi tiết về tượng đài có trình bày chi tiết trên trang nhà của Ủy Ban Xây Dựng tại địa chỉ www.quangtrimonument.com. Dự án với chi phí khoảng $125,000 được dự trù hoàn tất trước ngày 16 tháng 9 năm 2021 nhân kỷ niệm lần thứ 49 ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

         Mọi thắc mắc về dự án, xin liên lạc về info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

Recommended Articles