Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             7 tháng 7 năm 2021

RE:                 Vận Động Thành Phố Westminster và 3 Nghị Viên về dự án Tượng Đài Quảng Trị


Kết Quả Vận Động 3 Nghị Viên TP Westminster Hủy Bỏ Quyết Đình Hoãn Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị

(Westminster, CA) – Chiến dịch gọi vào TP Westminster để phản đối quyết định đình hoãn vô hạn định dự án CTQT bắt đầu có hiệu quả. Trong vòng một tuần lễ đầu tiên, TP đã ghi nhận được 153 người gọi thay mặt cho khoảng 250 người hỗ trợ dự án và 3 người gọi chống đối dự án. Xin xem sơ kết thống kê đình kèm. Mặc dầu những con số này có thể không thay đổi được ý định của 3 vị nghị viên tham gia vào quyết định này, tuy nhiên những con số này rất là quan trọng để cho chính quyền thành phố và tất cả các cư dân hiểu được ước nguyện thực sự của tất cả mọi người đối với dự án này cũng như cho vụ kiện chống lại TP Westminster để thay đổi quyết định của HDTP.

UBXDTD Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị xin kêu gọi đồng hương từ khắp mọi nơi tiếp tục vận động với Thành Phố Westminster và 3 nghị viên TP Westminster Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo để hủy bỏ quyết định đình hoãn vô hạn định dự án xây dựng Tượng Đài mà họ đã thông qua trong buổi họp khẩn cấp vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Quyết định này đi ngược lại ước muốn của rất đông đảo mọi thành phần trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại khắp nơi như đã được chứng minh trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com

Chỉ cần một trong ba thành viên này đổi ý là dự án có thể tiến hành được chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ như nhóm 3 nghị viên này đã làm mới đây.

Quí vị có thể liên lạc trực tiếp đến Thành Phố Westminster cũng như 3 vị nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo ở những địa chỉ sau đây

Hội Đồng Thành Phố Westminster

(714) 548-3178 – ldoan@westminster-ca.gov

Có thể nói tiếng Việt

NV Kimberly Hồ

kho@westminster-ca.gov

NV Tài Đỗ

tdo@westminster-ca.gov

NV Carlos Manzo

cmanzo@westminster-ca.gov

Mọi tin tức cập nhật hay chi tiết về trình bày, xin vào thăm trang nhà của UBXDTD ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com hay gọi điện thoại về (714) 576-4330.

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *