Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             20 tháng 7 năm 2021

RE:                 Cập Nhật Về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị


Cập Nhật Về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị

(Westminster, CA) Tiếp theo buổi họp khẩn cấp của HDTP Westminster vào ngày 25 tháng 6 và buổi họp thường kỳ vào ngày 14 tháng 7, nhóm đa số gồm ba thành viên gồm các NV Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Manzo, đã quyết định trì hoãn vô hạn định dự án xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. HDTP Westminster còn đưa ra nhiều đề án khác có mục đích hay tác dụng gây khó khăn cho dự án xây dựng tượng đài CTQT ví dụ như lập ủy ban duyệt xét tất cả các tượng đài cho dầu dự án CTQT có được tiếp tục, chuyển giao quyền điều hành cho một nhóm cựu quân nhân chống đối tượng đài và do nhóm 3 người trong HDTP chỉ định hay dời địa điểm ra khỏi Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ như đã được cho phép và đến một nơi khác chưa được xác định mặc dầu UBXDTD vẫn phải chi trả cho tất cả mọi chi phí của dự án. UBXDTD nhìn nhận đây là quyết định hoàn toàn vô lý, độc đoán và nhằm mục đích chấm dứt dự án do UBXDTD đề xướng và hủy bỏ giấy phép đã được cấp này 9 tháng 12 năm ngoái.

UBXDTD đang cứu xét mọi phương án để bảo vệ và tiếp tục tiến trình xây cất dự án XDTD và vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH trong khả năng có thể được, kể cả nộp đơn kiện lên tòa án để phân định tính hợp pháp của các quyết định này. Các tiến trình xây cất tượng đài tại công xưởng và ngoài địa điểm xây cất vẫn tiếp tục để chuẩn bị nếu dự án sẽ được cho phép tiến hành trở lại để kịp ngày lễ khánh thành tượng đài được dự trù vào ngày 18 tháng 9 sắp tới.

UBXDTD CTQT xin hứa với đồng hương và quí vị ân nhân từ khắp mọi nơi là chúng tôi sẽ giữ lời hứa hoàn thành mục đích vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH.

Trong buổi họp thường kỳ hôm 19 tháng 7, UBXDTD đã mời cô Đặng Lillian Lệ Điệp vào Ban Điều Hành. Cô Lệ Điệp là thương gia thành công từ San Jose và cô đã tham gia rất nhiều công tác gây quỹ từ thiện trong cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm qua. Phu Quân của Cô Lệ Điệp là Thiếu Tá Hải Quân Đặng Văn Ngãi, Cựu Sinh Viên Khóa 17 của Học Viện Hải Quân VNCH. Cô Lệ Điệp là một nhân tố quan trọng trong công tác vận động cho sự hỗ trợ và gây quỹ thành công tại San Jose vào tháng tư vừa qua.

Các tin tức cập nhật về dự án xây dựng TDCTQT cũng như sanh sách các vi ân nhân và hỗ trợ được phổ biến cập nhật trên trang nhà ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com hay liên lạc về số điện thoại (714) 512-5630.

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *